Doporučení pro uložení

Produkty Doporučení pro uložení

INSTALACE – OBECNÉ POKYNY PRO MONTÁŽ

Následující základní doporučení platí pro vhodnou montáž všech typů těsnění. Zástavba musí mít dostatečné skosení, abyste předešli poškození břitů těsnění. Ostré hrany a otřepy v instalační oblasti je třeba odstranit.

  • Zkontrolujte náběhové hrany a absenci ostrých okrajů.
  • Promažte těsnění a posuvné povrchy během montáže a to pomocí stejné kapaliny, která bude použita v hydraulickém systému, nebo použijte jiný shodný typ.
  • Dodržujte tolerance a kvality povrchů, které jsou uvedeny v tomto katalogu, abyste zajistili snadné osazení těsnění a předešli poškození při montáži.
  • Veškeré části musí být dokonale čisté, bez kovových částí, okují po sváření nebo jiných defektů.
  • Během instalace se vyvarujte užití špičatých a ostrých kovových nástrojů.
  • Zkontrolujte správný směr těsnění v souladu se směrem toku kapaliny.
  • Po montáži doporučujeme testovat válec, protože během prvních cyklů může dojít k prosakování určitého množství kapaliny v důsledku nastavení těsnění.
  • Po dokončení montáže válce nepřekračujte teplotu 80 °C během operací jako např. natírání, tepelném tvrzení atd., abyste předešli stálému poškození těsnění.

Informace ve formátu PDF:


Zajistíme pro vás

Dodávky těsnění

Dodávky standardního těsnění ze skladu, vytvoření skladových zásob dle Vašich potřeb.

Zakázkovou výrobu

Zakázková výroba těsnění v řádu hodin až do průměru 600 mm, zakázkovou výrobu těsnění v řádu dní až do průměru 2000 mm.

technické návrhy

Technické návrhy těsnění na míru technickou a výkresovou dokumentaci.

Instalaci těsnění

Zkušební vzorky těsnění pro nové aplikace – vývoj nových aplikací, kompletní hydraulický servis.