INSTALACE – OBECNÉ POKYNY PRO MONTÁŽ

Následující základní doporučení platí pro vhodnou montáž všech typů těsnění. Zástavba musí mít dostatečné skosení, abyste předešli poškození břitů těsnění. Ostré hrany a otřepy v instalační oblasti je třeba odstranit.

Informace ve formátu PDF:


Tisk z webu sittech-hydraulika.cz

<<< Návrat na stránky