Níže uvedený graf poskytuje hrubý přehled teploty použití nejdůležitějších těsnicích materiálů. Pokud přijde materiál při použití do styku s chemicky agresivními tekutinami, mohou být tyto teplotní limity výrazně sníženy.

Věnujte prosím pozornost doporučením a specifikacím uvedeným pod grafem.

TEPLOTA A JEJÍ VLIV

Teplota systému je kritickým faktorem, který je nutno brát v potaz při volbě těsnění a má důležitý vliv na rozsah ztrát. Následkem tření je teplota na okrajích těsnění vyšší než teplota systému, i když to nelze přesně předem předurčit. Konečná teplota závisí na mnoha dalších faktorech – počínaje materiálem, profilem těsnění, typem kapaliny a kvalitou povrchu.

PROVOZNÍ TEPLOTA

Provozní teplota těsnění je důležitý faktor, jelikož jakýkoli podstatný rozdíl mezi touto a běžnou teplotou prostředí v normálním případě modifikuje charakteristiku materiálu, zvláště v případě elastomerů. Změny, které se objeví při nízkých teplotách jsou výrazně odlišné od těch, které mohou nastat při zvýšených teplotách.

Při snižující se teplotě mají všechny elastomery tendenci stávat se výrazně tvrdší, s čímž je spojen úbytek ohebnosti a pomalejší návratnost z deformovaného stavu. U jistých elastomerů může pokles teploty, vedle normální tuhosti, podpořit konečnou krystalizaci materiálu. Tento proces je zpravidla pomalý a může být dokonce viditelný jako plochá skvrna na těsnění. Materiál může být i přesto stále použitelný při těchto podmínkách díky faktu, že se nenachází blízko svého bodu lámavosti. V těchto případech je nutné, aby byla nezbytná pružnost zajištěna přídavnou pružinou, není-li možná žádná bezprostřední či ekonomická volba alternativního elastomeru.

Naproti tomu při zvýšených teplotách ztrácí veškeré elastomery pevnost a mají tendenci měknout a stávat se ohebnějšími. V běžném případě je při snížení teploty zotavení materiálu úplné, avšak pokud je teplota příliš vysoká, některé změny mohou být trvalé. Také vlastnosti stárnutí materiálu jsou teplem urychlovány. Dalšími důležitými efekty, které je třeba uvážit v případě, že se provozní teplota podstatně liší od pokojové teploty, je relativní tepelné roztažení či stažení těsnění a zástavby. Koeficient teplotní roztažnosti je mnohem vyšší než u kovů (přibližně 10× více než u oceli).

NÍZKÁ TEPLOTA

Při nízké teplotě kapaliny se zvyšuje tvrdost těsnícího materiálu a těsnění ztrácí pružnost, čímž umožňuje průchod nadměrné vrstvy kapaliny.

STŘEDNÍ TEPLOTA

Při běžné provozní teplotě v rámci norem má kapalina ideální viskozitu pro prevenci ztrát pomocí dostatečné lubrikace. Materiály při této teplotě nemění své mechanické vlastnosti natolik, aby ovlivnily výkon těsnícího systému.

VYSOKÁ TEPLOTA

Těsnící materiál se stává elastičtější, objem těsnění se zvýší a viskozita kapaliny se sníží, čímž omezí ztráty. Současně ale dochází k nedostatečné lubrikaci a zvyšuje se opotřebení a riziko nepravidelného pohybu. Je nutno věnovat zvýšenou pozornost teplotním limitům materiálů. Při limitních hodnotách dochází ke ztrátě pružnosti těsnění.

Pokud si nejste jisti jaký materiál je nejvhodnější použít ve Vašich provozních podmínkách, neváhejte kontaktovat naše techniky, rádi Vám s volbou poradí.


Tisk z webu sittech-hydraulika.cz

<<< Návrat na stránky